Apie fondą

Norint paremti kultūrą, nereikia būti milijonieriumi. Labiausiai reikia supratimo ir noro. Šiandien, kai žavimės Mūzos Rubackytės skambinimu ar Eglės Špokaitės šokiu, pagalvokime: kuo užaugę grožėsis mūsų vaikai? Ar dar iškils Lietuvoje tokio lygio žvaigždžių? Jeigu menininkų rengimo sistema žlugs, ją sukurti iš naujo reikės milžiniškų pastangų, investicijų ir laiko. Kviečiu visus pagalvoti apie Lietuvos kultūros rytojų ir prisidėti prie mūsų veiklos. 

S. Karosas

Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas įkurtas 1998 metais.

 

Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo veiklos tikslai

 • Remti jaunus menininkus, meno kolektyvus, meno švietimo darbuotojus, vykstančius į respublikinius, tarptautinius konkursus, meistriškumo kursus, seminarus bei mokslines konferencijas.
 • Skirti lėšų jauniems menininkams tęsti studijas ir tobulintis užsienio aukštosiose meno mokyklose; globoti kultūrinius projektus, konkursus.
 • Skirti paramos mokslo, kultūros, švietimo, religinių bendruomenių veiklos programoms.
 • Remti Lietuvos istorijos, kultūros vertybių apsaugos bei jų ?amžinimo projektus.

 

Kai kurie fondo paremti projektai, konkursai, studijos ir leidiniai

 

Muzikos festivaliai

 • Koncertas-maratonas „Didysis muzikų paradas“
 • Vilniaus tarptautinis fortepijono muzikos festivalis
 • Tarptautinis būgnų ir perkusijos festivalis Ukmergėje
 • Thomo Manno tarptautinis festivalis Nidoje
 • Tarptautinis Vilniaus gospelo festivalis
 • Sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“ Palangoje
 • Tarptautinis pianistų konkursas-festivalis „Jazz improvizacija“
 • Krikščioniškosios muzikos festivalis „Sielos“
 • Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Druskomanija“

 

 

Studijos

 • Vokalo, fortepijono, smuiko ir choro dirigavimo studijos Mozarteumo universitete Zalcburge (Austrija)
 • Fortepijono studijos Juilliardo aukštojoje meno mokykloje Niujorke (JAV)
 • Smuiko studijos Vienos muzikos ir vaizduojamojo meno universitete (Austrija)
 • Trombono studijos Malmės muzikos akademijoje (Švedija)
 • Fleitos studijos Bostono konservatorijoje (JAV)
 • Vokalo, fortepijono studijos Londono karališkojoje muzikos akademijoje (Didžioji Britanija)
 • Arfos, fleitos studijos Ženevos muzikos akademijoje (Šveicarija)

 

Konkursai

 • Juozo Karoso vokalinių ir instrumentinių kūrinių kūrybos konkursas
 • Juozo Naujalio vargonininkų konkursas
 • Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursas
 • M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas
 • Kauno apskrities jaunųjų pianistų konkursas

 

 

Kiti projektai

 • M. K. Čiurlionio menų gimnazijos moksleivių kasmetiniai kalėdiniai spektakliai
 • Filmas apie skulptorę Dalią Matulaitę Dalia Matulaitė. Kūrybos mįslė
 • Juozo Karoso salės Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje remontas ir įrengimas
 • Dovana Lietuvos muzikos ir teatro akademijai — vargonai ir Juozo Karoso skulptūrinis portretas

 

Leidiniai

 • Alfredas Bumblauskas, Senosios Lietuvos istorija, Vilnius: Ogamas, 2004
 • M. K. Čiurlionis, Visi kūriniai vargonams, pareng? ir redagavo Jūratė Landsbergytė, Kaunas: Naujasis lankas, 2005
 • Tomas Venclova, Vilniaus vardai, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2006
 • Kristina Miklaševičiūtė, Kazimieras Žoromskis, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2007
 • Lietuvos muzikos istorija, II kn.: nepriklausomybės metai 1918-1940, sud. Algirdas Jonas Ambrazas, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009
 • Lietuvos vargonai: katalogas, sud. Rimantas Gučas, Vilnius: Petro ofsetas, 2009
 • Birut? Stan?ikait?, sud. Ramutė Rachlevičiūtė, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2010
 • Stanislovas Kuzma, Vilnius: R .Paknio leidykla, 2011
 • Dalia Mataitienė, Paveikslai, ornamentinės struktūros, teatras, Vilnius: ,,Krantų" redakcija, 2012
 • Liubomiras Kulviecas: Fragments on History of Physics and Mathematics, ed. Donata Kulviecaitė, Vilnius: Petro ofsetas, 2012
 • Žurnalas Muzikos barai, leidžia Lietuvos muzikų sąjunga